Menu

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Leerkotte BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van Leerkotte BV, en /of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Leerkotte BV verstrekt.

Leerkotte BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw bedrijfsnaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom Leerkotte BV gegevens nodig heeft

Leerkotte BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Leerkotte BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Daarentegen zal Leerkotte BV geen gegevens van speciale categorieën verzamelen en verwerken, zoals informatie over ras en etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschappen, genetische/biometrische data, seksuele geaardheid en/of gezondheid.

Hoe lang Leerkotte BV gegevens bewaart

Leerkotte BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tenzij op grond van wettelijke regeling uw gegevens langer bewaard moeten blijven.

Delen met anderen

Leerkotte BV verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Leerkotte BV (en czam) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Leerkotte BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Leerkotte BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Leerkotte BV bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

Www.leerkotte.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer (geanonimiseerde) IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens moniteren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vetrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Wilt u niet dat ‘Google Analytics’ wordt gebruikt, dan kunt u de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw browser gebruiken. U kunt deze add-on downloaden van de website van Google. (http://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl&ref_topic=2919631)

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende maatregelen genomen ter bevordering van de privacy:

  • De opties om “Gegevens te delen’ zijn uitgeschakeld;
  • IP-adressen worden anoniem gemaakt;
  • Er is een bewerkersovereenkomst afgesloten

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Leerkotte BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Leerkotte BV heeft hier geen invloed op.

Leerkotte BV heeft Google geen toestemming gegeven om via Leerkotte BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Uw rechten

Uw heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Leerkotte BV vastgelegd en bewaard worden. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Leerkotte BV. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Kloppen uw gegevens niet ? Of zijn uw gegevens veranderd? Dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren door Leerkotte BV.

Mocht u gegevens nodig hebben die bij Leerkotte BV opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u recht op overdracht. Hierbij dient Leerkotte BV al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Leerkotte BV vastgelegd zijn ? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Leerkotte BV niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Wilt u niet dat Leerkotte BV uw gegevens gebruikt? Dan heeft u recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt dan een bericht sturen naar info@leerkotte.nl. Leerkotte BV zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Plichten

Leerkotte BV verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Leerkotte BV via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Leerkotte BV de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn om de gegevens die u heeft gedeeld met Leerkotte BV met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Leerkotte BV behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Leerkotte dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Leerkotte BV te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Beveiligen

Leerkotte BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Leerkotte BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Leerkotte BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Leerkotte BV op via info@leerkotte.nl.

Leerkotte BV is als volgt te bereiken:

Asveldweg 4

7556 BP Hengelo

KvKnr.: 08089330

Telefoonnummer: 074-2430885

Nieuws